Elektroninė apsauga

Siūlome, projektuojame ir diegiame šias elektroninės apsaugos sistemas:

 • Apsauginė signalizacija,
 • Gaisrinė signalizacja,
 • Vaizdo stebėjimas,
 • Perimetro apsauga ir kontrolė,
 • Prekių apsauga,
 • Įeigos kontrolė,
 • Darbo laiko apskaita,
 • Klientų srautų valdymas.

Minėtos sistemos gali būti apjungtos į vieningą stebėjimo ir valdymo centrą, kuris leidžia klientui operatyviai reaguoti į kylančias grėsmes saugumui. Šiam tikslui gali būti naudojama specializuota programinė įranga arba mūsų individualiai kuriama specializuota programinė sąsaja, atsižvelgiant į individualius kliento poreikius.

Įgyvendinti projektai Plačiau
Automatika

Siūlome, projektuojame ir diegiame automatikos sprendimus:

 • Vėdinimo sistemoms;
 • Šildymo-vėsinimo sistemoms;                 
 • Dūmų šalinimo sistemoms,
 • Gaisro gesinimo sistemoms (dujomis, vandeniu ir kt.),
 • Šilumos punktams;
 • Vandens tiekimo sistemoms;
 • Nuotekų tvarkymo sistemoms;
 • Apšvietimo valdymo sistemoms;
 • Energetinių sąnaudų apskaitos sistemoms;
 • Pneumatinio transportavimo sistemoms.
Įgyvendinti projektai Plačiau
Transporto

Siūlome, projektuojame ir diegiame šias transporto valdymo sistemas:

 • Valstybinių numerių atpažinimo sistemas;
 • Šviesoforų ir LED švieslenčių sistemas informacijai ir eismo valdymui;
 • Stacionarias ir mobilias sunkiasvorio transporto svėrimo sistemas;
 • Judančių transporto priemonių svėrimo sistemas;
 • Užtvarus, kelių blokavimo įrenginius;
 • Elektroninių eismo ženklų sistemas;
 • Automatizuotos traukinių ir vagonų komercinės apžiūros sistemas,
 • Transporto priemonių  (TP) skaičiavimo ir klasifikavimo, jų greičio, gabaritų nustatymo sistemas;
 • Kelių mokesčio arba automatinio apmokestinimo sistemas;
 • Transporto parkavimo ir srautų valdymo sistemas;
 • Viešojo transporto juostos, raudono šviesoforo signalo kontrolės sistemas.
Įgyvendinti projektai Plačiau
IT infrastruktūros

Siūlome, projektuojame ir diegiame šiuos IT infrastruktūros sprendimus:

 • Duomenų valdymo centrus, šių centrų inžinerines sistemas bei tinklų valdymo įrangą;
 • Pasyvinę kompiuterinio ir telefonų tinklo dalis;
 • Aktyvinę įrangą kompiuterinio tinklo valdymui ir kontrolei;
 • IP telefonijos sprendimus;
 • Lauko elektroninių ryšių sistemas.
Įgyvendinti projektai Plačiau
Informacinių sistemų kūrimas

Kuriame.

Ne visada standartizuoti produktai gali patenkinti poreikius – todėl mes kuriame specializuotas sistemas, pritaikytas konkrečiam klientui, konkrečiai situacijai.

Kurdami informacines sistemas, mes automatizuojame procesus, sumažindami žmogiškųjų išteklių poreikį ir eliminuodami žmogiškąsias klaidas.

Gerai sukurta automatizuota sistema nepavargsta, nedaro klaidų, nepiktnaudžiauja situacija. To siekiame kiekvieną kartą kurdami specializuotą sistemą konkrečiam klientui, atsižvelgdami į jo poreikius.

Mūsų sukurtų sistemų lankstumas praktiškai neribotas – pasikeitus situacijai, atsiradus naujiems poreikiams, modifikuojame sistemą taip, kad ji atitiktų realią situaciją.

Esame sukūrę ir įdiegę šias informacines sistemas:  keleivių informavimo, darbo laiko apskaitos, transporto valdymo ir automatizavimo, parkavimo kontrolės, transporto svėrimo. Visos mūsų sukurtos sistemos valdo įvairią techninę įrangą bei integruojasi su kitomis informacinėmis sistemomis.

Įgyvendinti projektai Plačiau
Specializuoti

Siūlome, projektuojame ir diegiame sistemas, atitinkančias specifinius klientų poreikius:

 • Pacientų sekimo ir aptikimo sistema;
 • Medicinos personalo (slaugių) iškvietimo sistema;
 • Išmaniųjų terminalų sistema gydymo įstaigų pacientams;
 • Sprogioms aplinkoms skirta apsaugos sistemų įranga;
 • Ypatingai aukštos raiškos (≥30Mpix) vaizdo kamerų sistema;
 • Bagažo transportavimo sistema (oro uostams);
 • Vaizdo sienų (specialios paskirties monitorių) sistema;
 • Keleivių informavimo sistema (geležinkelių, autobusų stotims, jūrų bei oro uostams);
 • Informaciniai interaktyvūs terminalai (muziejams, viešoms erdvėms);
 • Pasikalbėjimo sistemos specializuotoms aplinkoms (naftos, dujų, transporto pramonės objektams).
Įgyvendinti projektai Plačiau